Podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą a ich których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej mają niewiele czasu by rozliczyć się z fiskusem.

Zgodnie z ordynacją podatkową , po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku, podatnicy zobowiązani są składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w roku podatkowym. Zgodnie z art. 12 ustawy, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni termin ostateczny uznaje się następny dzień po dniach wolnych od pracy. Podobne w tym roku, termin ostateczny to 2 maja.

PIT-36 dotyczy w szczególności osób prowadzących pozarolniczą działalność opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 18- 32 proc. To także podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytuły najmu lub dzierżawy oraz osoby, którzy przychód uzyskali za granicą.

PIT-36L składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19 proc. podatkiem. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Reklama

Deklaracji nie złożą podmioty prowadzące działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym chyba że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie. Każdy z tych formularzy należy złożyć do 2 maja br.

Także do tego dnia rozliczyć się muszą przedsiębiorcy, którzy osiągnęli dochód z tytuły działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Muszą oni złożyć formularz SSE-R będący załącznikiem do zeznania PIT-36.

Źródło: Ministerstwo Finansów