Nie trzeba ewidencjonować obrotu na kasie w sposób ciągły. Zwrot wydatków na zakup należy się nawet tym, którzy przestaną jej używać, bo posługują się inną – wynika z wyroku NSA.
Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy, którzy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną używania kasy, muszą zwrócić ulgę na jej zakup. Spór dotyczył tego, jak rozumieć zaprzestanie używania kasy fiskalnej.
Podatniczka kupiła dwie kasy rejestrujące – jedną do sklepu, drugą do baru. Odliczyła od podatku po 700 zł na każdą z kas. Jednej z nich używała przez dwa lata. Potem zaprzestała jej wykorzystywania, a obrót ewidencjonowała tylko przy użyciu drugiej kasy. Po trzech latach zamknęła działalność.
Problem pojawił się, gdy naczelnik urzędu skarbowego nakazał jej zwrócić 700 zł ulgi. Stwierdził, że kobieta zaprzestała używania jednej kasy przed upływem trzech lat i zgodnie z przepisami musi oddać ulgę.
– Skoro obrót nie był ewidencjonowany na kasie stale przez trzy lata, to ulgę należy zwrócić – stwierdził.
Podatniczka uważała taką wykładnię za absurdalną. Tłumaczyła, że idąc tym tropem, trzeba by ewidencjonować obrót na kasie przez 24 godziny na dobę. – Każde jej odłączenie również powodowałoby zaprzestanie jej używania – argumentowała.
Przegrała w WSA w Olsztynie. Sąd stwierdził, że przepis trzeba odczytywać literalnie.
– Bez znaczenia jest, dlaczego podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy, czyli czy „zaprzestanie używania” było wynikiem zdarzenia losowego, czy wynikało z zaplanowanego działania – orzekł WSA.
Nie zgodził się z tym NSA. Uznał, że wykładnia przepisu dokonana przez dyrektora izby i sąd pierwszej instancji była błędna. Gdyby się z nią zgodzić, to – jak zauważył sędzia Bartosz Wojciechowski – ulga nie przysługiwałaby też osobom prowadzącym działalność sezonową.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 2074/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia