Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą płacić mniejszy podatek. Wszystko dzięki tzw. uldze prorodzinnej. Należy spełniać pewne kryteria i wypełnić odpowiednie dokumenty. Sprawdź, czy ulga podatkowa na dziecko ci się należy i ile możesz zyskać.

Ulga prorodzinna 2024. Kto może skorzystać?

Osoby, które mają na utrzymaniu dzieci. Dotyczy to zarówno rodziców biologicznych, jak i opiekunów prawnych, a także rodziców adopcyjnych. Aby móc skorzystać z ulgi, dziecko musi być młodsze niż 18 lat lub, w przypadku dzieci uczących się, młodsze niż 25 lat.

Jaka jest wysokość ulgi? Jaki próg dochodowy?

Ulga podatkowa wynosi 1112.04 zł rocznie. Jeżeli podatnik wychowuje więcej niż jedno dziecko, ulga podatkowa zwiększa się. Za drugie dziecko również można odliczyć 1112.04 zł, natomiast za trzecie i kolejne 2000 zł. Z kolei w przypadku dzieci niepełnosprawnych ulga wynosi 2700 zł rocznie.

Roczne dochody opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć:

  • 112 000 zł - w przypadku, gdy osoba pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
  • 112 000 zł - w przypadku gdy osoba samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł - w przypadku gdy nie pozostawała w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga podatkowa na dziecko. Jakie dokumenty niezbędne?

Ulga jest rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik musi wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT, wskazując liczbę dzieci oraz informacje pozwalające na skorzystanie z ulgi.

W celu rozliczenia ulgi na dzieci należy złożyć:

  • właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37,
  • wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

W przypadku gdy opodatkowuje się dochody łącznie z małżonkiem, to wystarczy jeden, wspólny PIT/O.

Jeżeli obojgu rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje ulga, ale składają odrębne zeznania podatkowe, to każde z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic/opiekun prawny, to drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.