Kto nie podał NIP swojej firmy i otrzymał w związku z tym zwykły paragon fiskalny, nie może następnie żądać wystawiania faktury – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Sędziowie zgodzili się z fiskusem, który konsekwentnie twierdzi, że jeśli nabywca nie poda swojego NIP do momentu zarejestrowania transakcji w kasie fiskalnej, to należy przyjąć, że kupuje jako konsument, a nie przedsiębiorca. Tak wystawionego paragonu nie można następnie wymienić na fakturę dającą prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Jako podstawę prawną fiskus wskazuje tu art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że „w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

Podobnie argumentował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie, która trafiła na wokandę białostockiego sądu. W interpretacji z 5 maja 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.157.2023.1.MN) wyjaśnił, że jeżeli nabywca nie poda swojego NIP do czasu zakończenia rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej, to należy uznać, że kupił jako zwykły konsument.

Tego samego zdania był WSA w Białymstoku. Uznał, że wykładnia art. 106b ust. 5 ustawy o VAT nie budzi wątpliwości. Faktura na rzecz podatnika VAT może zostać wystawiona jedynie na podstawie wystawionego wcześniej paragonu zawierającego NIP podatnika. Ustawa o VAT nie dopuszcza sytuacji, w której możliwe byłoby najpierw nabycie towaru lub usługi jako konsument, a następnie wystawienie do paragonu konsumenckiego faktury dającej prawo do odliczenia podatku naliczonego – orzekł WSA.

Dodał, że celem ustawodawcy było zapobieganie nieuprawnionemu uzyskiwaniu korzyści podatkowych przez odliczanie VAT z faktur wystawianych do paragonów fiskalnych otrzymanych przez konsumentów.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo