Jeżeli na skutek rozwiązania spółki osobowej wspólnik dostanie jej majątek w postaci udziałów w innym podmiocie, a następnie je sprzeda, może uniknąć podatku. Potwierdził to ostatnio wielokrotnie NSA.
Fiskus wolałby widzieć tu przychód z kapitałów pieniężnych, czyli stosować ogólne zasady dotyczące sprzedaży akcji i udziałów. To oznaczałoby, że po odjęciu kosztów ich zakupu podatnik musiałby zapłacić 19 proc. (chyba że zbyłby je ze stratą).
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jednak, że w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży udziałów lub akcji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej (jako części jej majątku), nie mamy do czynienia z przychodem kapitałowym, lecz z przychodem z działalności gospodarczej. Wskazują na to liczne wyroki, np. o sygn. akt II FSK 2376/13, II FSK 2434/13, II FSK 2538/13, II FSK 2591/13, II FSK 2630/13, II FSK 1998/13, II FSK 2032/13, II FSK 2376/13.