Podatnik, który nie zmierza do osiągnięcia przychodu, nie może zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów podatkowych – wynika z wyroku NSA.Chodziło o spółkę, która wzięła auta w leasing w 2006 r. Chciała je odpłatnie wynajmować. Przez dwa pierwsze lata jej się to udawało, a wydatki na raty leasingowe i utrzymanie samochodów zaliczała do kosztów podatkowych. W późniejszym okresie też zarabiała na wynajmie. Problem dotyczył tylko 2008 r., bo wtedy firma nie osiągnęła żadnych przychodów z wynajmu. Mimo tego raty leasingowe i wydatki na remont i tak ujęła w kosztach.