Wbrew powszechnym opiniom o zbędności II instancji wiele sporów z fiskusem kończy się już na tym etapie. Podatnicy oszczędzają na czasie i kosztach sądowych.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że izby skarbowe uwzględniają średnio jedną czwartą odwołań – w 2015 r. w ten sposób odniosły się do 28 proc. rozstrzygnięć urzędów kontroli skarbowej i 25 proc. decyzji i postanowień urzędów skarbowych. Gorzej wygląda statystyka uwzględnionych odwołań od rozstrzygnięć urzędów celnych – było ich ok. 13 proc.
Za likwidacją