Jeżeli firma marketingowa obsługuje nie tylko zleceniodawcę, ale i jego klienta, to nie może twierdzić, że wydanie nagrody temu ostatniemu jest elementem jednej usługi – orzekł WSA w Warszawie.
Podobnie uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1668/14), tyle że wtedy chodziło o organizatora szkoleń i jego podwykonawców (pisaliśmy o tym: DGP nr 31/2016).
Sprawa rozpatrywana przez warszawski WSA dotyczyła natomiast firmy świadczącej usługi marketingowe. Twierdziła ona, że organizacja akcji promocyjnych i wydanie nagród laureatom to jedna usługa kompleksowa. – W związku z tym wydanie nagród nie może być opodatkowane VAT, bo ich cena jest wliczana do usługi marketingowej i w jej ramach opodatkowana – przekonywała firma. Podkreślała, że wydawanie nagród laureatom jest nieodpłatne.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Nie zgadzał się co do tego, że VAT od wydania nagród prowadzi do podwójnego opodatkowania jednego świadczenia. Są to dwa odrębne świadczenia – uważał. Pierwsze to usługa marketingowa wykonywana na rzecz zleceniodawcy, druga to dostawa towarów na rzecz uczestnika promocji.
Fiskus zakwestionował też nieodpłatność wydania towarów. Uznał, że jest ono odpłatne, tyle że płaci za nie zleceniodawca, a nie klient.
Tak samo orzekł warszawski WSA. Sędzia Elżbieta Olechniewicz przypomniała, że w tej sprawie jest już utrwalona linia orzecznicza, na co wskazują m.in. wyroki NSA o sygn. akt I FSK 302/14, I FSK 1863/13 i I FSK 1340/13.
Sędzia przywołała też wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. akt C-53/09 i C-55/09. Wynika z nich, że płatności dokonywane przez zleceniodawcę na rzecz dostawców, którzy dostarczają prezenty lojalnościowe klientom, należy uznać za wynagrodzenie za dostawę tych towarów.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 918/15.