Jeśli dane państwo będzie upubliczniać informacje o rozliczeniach naszych firm z fiskusem, to przestaniemy się takimi danymi dzielić – zapowiedział Robert Stack zastępca sekretarza skarbu do spraw międzynarodowych relacji podatkowych.

Zapowiedział też, że amerykańskie przepisy na temat tzw. raportowania według kraju (CBC) powinny być gotowe do końca czerwca b.r.

Chodzi o obowiązek przekazywania przez grupy kapitałowe informacji o przychodzie do opodatkowania, sumie zapłaconych podatków, miejscu prowadzenia działalności przez członka grupy, liczbie zatrudnianych pracowników itp.

Każdy z członków grupy powinien przekazać takie informacje w państwie w którym działa. W marcu 2016 r. wszystkie państwa UE zgodziły się też na automatyczną wymianę takich informacji. Przepisy powinny zostać wdrożone do połowy 2017 r. (w Polsce obowiązują już od 1 stycznia 2016 r.). Nowe obowiązki dotyczą też spółek „matek” spoza Europy (np. amerykańskich koncernów), które będą zmuszone przekazywać informacje fiskusowi państwa w którym działają.