Zapowiedział też, że amerykańskie przepisy na temat tzw. raportowania według kraju (CBC) powinny być gotowe do końca czerwca b.r.

Chodzi o obowiązek przekazywania przez grupy kapitałowe informacji o przychodzie do opodatkowania, sumie zapłaconych podatków, miejscu prowadzenia działalności przez członka grupy, liczbie zatrudnianych pracowników itp.

Każdy z członków grupy powinien przekazać takie informacje w państwie w którym działa. W marcu 2016 r. wszystkie państwa UE zgodziły się też na automatyczną wymianę takich informacji. Przepisy powinny zostać wdrożone do połowy 2017 r. (w Polsce obowiązują już od 1 stycznia 2016 r.). Nowe obowiązki dotyczą też spółek „matek” spoza Europy (np. amerykańskich koncernów), które będą zmuszone przekazywać informacje fiskusowi państwa w którym działają.