Jeżeli najemca odpracuje zaległy czynsz, nie powstaje u niego przychód do opodatkowania. Gmina nie musi więc odprowadzać zaliczki na podatek – potwierdził dyrektor izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła jednostka, która wynajmuje mieszkania w zamian za czynsz. Ponieważ wielu lokatorów nie reguluje swoich zobowiązań, burmistrz chcąc im ułatwić spłatę, postanowił wydać zarządzenie o możliwości odpracowania długu. Gmina spytała organ podatkowy, czy świadczenie zastępujące płatność będzie stanowić przychód, a co za tym idzie jednostka będzie musiała odprowadzić zaliczki na PIT. Przy czym samorząd zajął stanowisko, że odpracowanie długu jest obojętne podatkowo.
Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który powołał się na art. 659 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego. Wynika z nich, że wynajmujący w zamian za możliwość korzystania z rzeczy musi płacić umówiony czynsz, który może być określony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z kolei zgodnie z art. 453 k.c. tego typu zobowiązanie wygasa, jeżeli dłużnik za zgodą wierzyciela wykona inne świadczenie.
– Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania) – wyjaśnił organ. Dodał, że jej celem jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (zaległego czynszu) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy.
– Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty). Konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste wykonanie świadczenia przez dłużnika – stwierdził dyrektor.
Wyjaśnił też, że co do zasady wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo. Nie można ze świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że uzyskuje on przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Dlatego w przypadku odpracowania czynszu nie trzeba płacić PIT. ©?
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy nr ITPB2/4511–1081/15/AB.