Do trzyletniego okresu decydującego o prawie do zachowania ulgi nie wlicza się czasu zawieszenia działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o kobietę, która od września 2012 r. stosowała kasę fiskalną i skorzystała z ulgi na jej zakup. Od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r. zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie 1 listopada 2015 r. ją wznowiła, a z końcem tego miesiąca ostatecznie zlikwidowała.
Chciała się upewnić, czy będzie musiała zwrócić ulgę. Z przepisów wynika jedynie, że podatnicy muszą zwrócić odliczone lub zwrócone kwoty związane z zakupem kas rejestrujących, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności (par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 163).
Kobieta uważała, że przepis ten jej nie dotyczy, bo zawieszenie działalności to nie to samo co likwidacja i zaprzestanie używania kasy.
Dyrektor IS w Bydgoszczy wyjaśnił, że ulgę trzeba zwrócić bez względu na to, z jakich przyczyn podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu na kasie. Ważne, że nastąpiło to w okresie trzech lat od rozpoczęcia użytkowania urządzenia. Jeżeli suma okresów używania kasy (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu) przekracza trzy lata, to podatnik nie musi zwracać ulgi. Jeśli okres używania urządzenia nie przekracza trzech lat, to odliczoną kwotę trzeba oddać.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 1 lutego 2016 r. nr ITPP1/4512-1118/15/AJ.