Ostatnia nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadziła od 2016 r. 50-proc. stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 56a). Czy jednak ustawodawca nie popełnił błędu w przepisach przejściowych?W art. 19 ust. 3 ustawy nowelizującej z 10 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1649) wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym do zaległości podatkowych powstałych przed 2016 r. stosuje się 50-proc. stawkę odsetek pod warunkiem skorygowania deklaracji w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (czyli do końca czerwca 2016 r.) i zapłaty zaległości w terminie 7 dni od złożenia korekty deklaracji.