Mandaty karne nakładane od 2016 r. przez policję, straż pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, nadleśnictwa, urzędy miar, żandarmerię wojskową, inspektoraty nadzoru budowlanego oraz inspekcje i inspektoraty weterynarii trzeba regulować poprzez nowe konto – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Właściwy jest rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.
Nowe zasady nie dotyczą mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne.
Resort finansów wskazuje, że dokonując wpłat w banku (online lub w oddziale) albo na poczcie:
● w polu „symbol formularza lub płatności” należy wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
● w polu „identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności)” należy wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.
Resort przypomina, że przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „przelew US”.