Właściwy jest rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

Nowe zasady nie dotyczą mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne.

Resort finansów wskazuje, że dokonując wpłat w banku (online lub w oddziale) albo na poczcie:

● w polu „symbol formularza lub płatności” należy wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,

● w polu „identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności)” należy wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Resort przypomina, że przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „przelew US”.