Prywatna spółka, która odpłatnie zapewnia osobom starszym pobyt w kompleksie usługowym, na który składają się: mieszkania, restauracje, tawerny, gabinety kosmetyczne, świadczy w ten sposób usługę wolną od podatku – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok oznacza, że spółka nie odliczy podatku naliczonego na fakturach dokumentujących realizację inwestycji.
Chodziło o belgijską spółkę, która planowała rozszerzyć dotychczasową działalność i zająć się prowadzeniem prywatnych domów dla osób starszych. Wybudowała duży kompleks oferujący nie tylko odpłatny wynajem mieszkań, ale też dostęp do restauracji, tawern, snack-barów, gabinetów kosmetycznych itp. Realizując tę inwestycję, odliczyła VAT naliczony.
Zakwestionował to belgijski urząd podatkowy. Stwierdził, że usługa pomocy społecznej jest zwolniona z VAT, a zatem nie przysługuje też prawo do odliczenia VAT.
Gdy sprawa trafiła do sądu administracyjnego, ten zawiesił postępowanie i skierował pytanie do TSUE. Chciał wiedzieć, czy prywatna spółka jest podmiotem o charakterze społecznym, a oferowane przez nią usługi są wolne od VAT, zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. g szóstej dyrektywy. Dziś taka sama preferencja wynika z art. 132 ust. 1 lit. g dyrektywy 112. W Polsce jest zapisana w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.
Z belgijskim fiskusem zgodził się najpierw rzecznik generalny TSUE. Przypomniał, że trybunał niejednokrotnie już twierdził, iż firmy prywatne działające w celu zarobkowym mogą być uznane za „podmioty społeczne”. Ich działalność koncentruje się bowiem na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb osób starszych, a potrzeby te są nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Nawet jeśli spółka oferuje kompleks osobom w pełni samodzielnym, to „wobec zmian, jakie zachodzą w ich życiu, nie mogą one prowadzić takiego trybu życia, jaki prowadziły wcześniej” – zwrócił uwagę rzecznik.
Stanowisko to podzielił trybunał. Orzekł, że skoro spółka odpłatnie zaspokaja wszystkie potrzeby osób starszych (co w szerszym zakresie będzie musiał ocenić sąd krajowy), to działa w tym zakresie jako podatnik zwolniony z VAT. Nie może więc odliczyć daniny z faktur dokumentujących realizowaną inwestycję.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt C- 335/14.