Oddział firmy albo inna wyodrębniona jej jednostka będą miały – dzięki unikalnemu identyfikatorowi – dostęp tylko do wystawionych i otrzymanych faktur w KSeF, a nie do wszystkich ustrukturyzowanych faktur tej firmy – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia ministra finansów.

Wprowadzi ono zmiany do dotychczasowego rozporządzenia – z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 2481 ze zm.). Mają one wejść w życie już od 1 września br., czyli zanim jeszcze obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie została już podpisana przez prezydenta i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Zakłada ona m.in., że od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać e-faktury od 1 stycznia 2025 r.

Natomiast już od 1 września br. podatnicy będą mogli korzystać ze zmienionych zasad nadawania dostępu do wystawianych i otrzymywanych dokumentów oraz odbierania tego dostępu. Zmienione przepisy umożliwią zawężanie uprawnień do korzystania z KSeF w podmiotach o dużych strukturach, posiadających np. kilka oddziałów (zakładów lub innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych oprócz jednostki macierzystej).

Dzięki temu poszczególne jednostki wewnętrzne (np. oddziały) będą mogły korzystać z własnego dostępu do KSeF, a zarazem nie będą miały wglądu do wszystkich e-faktur wystawionych i otrzymanych przez firmę. W tym celu będzie nadawany unikalny identyfikator. Pozwoli on na zidentyfikowanie poszczególnych podmiotów, a następnie na nadanie uprawnień przez jednostkę macierzystą (podatnika). ©℗