Wynagrodzenie netto polskiego singla waha się pomiędzy 68 a 71 proc. całości. Dla rodzin wskaźniki są odpowiednio wyższe i wynoszą od 74 do 78 proc. Na tle Europy jesteśmy średniakiem – wynika z raportu firmy doradczej PwC.
Autorów dokumentu interesowała relacja pensji netto do brutto w czterech różnych scenariuszach. Pod uwagę brano za każdym razem przeciętne wynagrodzenie oraz stawki podatków i składek na ZUS według wskaźników z 2014 r. Uwzględniono też europejskie ulgi prorodzinne (z wyjątkiem singli). Nie brano jednak pod uwagę kosztów życia w danym kraju i tego, co państwo oferuje podatnikom w zamian za wpłacone pieniądze (zasiłki, dopłaty itp.).
Uboższe rodziny