Ministerstwo Finansów chce czterokrotnie obniżyć limit transakcji gotówkowych. Kto przekaże kontrahentowi więcej pieniędzy do ręki, nie odliczy wydatku. Tak ma być już od 1 stycznia 2017 r.
Dziś ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje rozliczać za pośrednictwem banku transakcje, które przekraczają równowartość 15 tys. euro. Próg ten zmalałby ok. czterokrotnie (do 15 tys. zł), a ten, kto by go nie przestrzegał, oddawałby fiskusowi wyższy podatek.
Wynika to z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji ustawy 0 PIT, CIT i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W uzasadnieniu Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dziś płatności opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych są regulowane gotówką i często nie są w ogóle rejestrowane przez przedsiębiorców. Resort liczy więc na to, że obniżenie limitu zniechęci podatników do takiej praktyki i zwiększy wpływy z podatku dochodowego. Dodatkowo przedsiębiorca, który nie rozliczy transakcji powyżej 15 tys. zł za pośrednictwem rachunku bankowego, nie mógłby zapłaconych kwot zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Nowe zasady dotyczyłyby zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich, czyli takich, które są odliczane w czasie, np. amortyzacji.
Podatnik, który uwzględniłby daną kwotę w rozliczeniach, a nie zapłaciłby w formie bezgotówkowej, musiałby skorygować koszty uzyskania przychodu. Musiałby to zrobić w miesiącu zapłaty gotówką, czyli z pominięciem rachunku bankowego. Jeśli w danym miesiącu podatnik miałby koszty niższe niż kwota zmniejszenia, to musiałby odpowiednio zwiększyć przychody.
U drugiej strony transakcji przychód powstaje niezależnie od formy zapłaty.
Projekt przewiduje przepisy przejściowe. Wynika z nich, że nowe zasady miałyby zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r. Nie miałyby zastosowania do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli ich wartość nie przekraczałaby limitu 15 tys. euro. Nowych zasad nie stosowałoby się do płatności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
Obniżka limitu
W ostatnich latach kilkanaście państw UE obniżyło maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych, w tym m.in.: Francja – 3 tys. euro, Portugalia – 1 tys. euro, Węgry – 5 tys. euro, Hiszpania – 2,5 tys. euro, Bułgaria – 5 tys. euro, Grecja – 1,5 tys. euro.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw w konsultacjach