TEZA: Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu, ponieważ powstały w jego wyniku rezultat nie stanowi przychodu i nie będzie wykorzystywany przez spółkę do działalności opodatkowanej VAT.
Nr IBPP3/4512-769/15/AŚ, INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ z 30 grudnia 2015 r.
PROBLEM