Poradnia podatkowa z 18 stycznia 2016.
● Spółka Alfa (podatnik VAT czynny) jest właścicielem zabudowanej nieruchomości (budynek biurowy wraz z gruntem). Wynajęła tę nieruchomość spółce Omega (również podatnik VAT czynny). Spółka Omega podnajmuje poszczególne lokale znajdujące się w tym lokalu ostatecznym najemcom, tj. firmom trzecim. Kto powinien wystawiać faktury dla ostatecznych najemców (podnajemców) pomieszczeń - właściciel nieruchomości (spółka Alfa) czy jej dzierżawca (spółka Omega)?
Marcin Szymankiewicz