Postanowiłem założyć działalność gospodarczą – pisze pan Józef. – Chciałbym skorzystać z pomocy asystenta w rozliczeniach podatkowych. Co mam zrobić, aby ją otrzymać – pyta czytelnik.
Niestety, nie można jeszcze ubiegać się o asystenta. Wprawdzie ustawa o administracji podatkowej miała wprowadzić taką możliwość od 1 stycznia 2016 r., ale przed nowym rokiem przepisy zostały zmienione. Zgodnie z opublikowanymi regulacjami przedsiębiorcy będą mogli zwrócić się o pomoc do asystenta dopiero od 1 lipca br. Przepisy, które zaczną obowiązywać od tego momentu, przewidują, że przedsiębiorca będzie mógł korzystać z tej instytucji nie dłużej niż półtora roku od momentu otrzymania NIP. Do zadań asystenta będzie należała pomoc w obowiązkach wobec fiskusa.
Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że asystent nie wykona za nich obowiązków, np. nie będzie wypełniał zeznań i deklaracji, nie sporządzi pism ani nie poprowadzi księgi. Do jego zadań nie będzie też należeć reprezentacja przed organami administracyjnymi. Przedsiębiorca może jednak liczyć, że asystent podpowie mu, jak wypełnić zeznanie, z jakich ulg skorzystać i w jakich terminach wywiązać się z obowiązków. Aby otrzymać pomoc, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, który w ciągu trzech dni wyznaczy asystenta.
To, że przedsiębiorca nie może teraz jeszcze skorzystać z takiej możliwości, nie oznacza, że nikt mu nie pomoże. Od września 2015 r. w całym kraju w 50 urzędach skarbowych działają centra obsługi podatnika (wykaz na stronie www.mf.gov.pl). W każdym z nich można zwrócić się o pomoc bez względu miejsce zamieszkania. W takich centrach pan Józef może załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności, tj. przesłać wniosek do CEiDG, uzyskać NIP, złożyć zgłoszenie płatnika składek i oczywiście niezbędne formularze związane z podatkami rozliczanymi przez urzędy skarbowe. Można również zostawić papierowe dokumenty kierowane do ZUS.
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269). Art. 1 ust. 2 pkt a ustawy z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2184).