Obsługa podatków majątkowych oraz karty podatkowej może się odbywać elektronicznie, z wykorzystaniem Portalu Podatkowego.
Każdy podatnik może już założyć własne konto na tym portalu. Jednak aby uzyskać do niego dostęp, trzeba złożyć najpierw pisemny wniosek do organów podatkowych i się zarejestrować.
Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy będą mieli podgląd własnych spraw podatkowych i np. informacje o złożonych deklaracjach i pismach. Konto umożliwi też elektroniczne wnoszenie podań oraz składanie deklaracji. Z kolei fiskus będzie mógł doręczać za jego pośrednictwem pisma – o ile podatnik o to wystąpi.
Obecnie możliwość elektronicznego rozliczania dotyczy jednak tylko podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Choć w kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki, tj. VAT, CIT, PIT.
Aby uzyskać dostęp do konta, należy się zarejestrować. Do tego potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP (ten ostatni można uzyskać w urzędzie skarbowym). Dzięki nim podatnik będzie mógł zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dopiero potem będzie mógł utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail, pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.
Osoba fizyczna będzie mogła umocować innego użytkownika (pełnomocnika) do korzystania z jego konta.