Na rozstrzygnięcia TSUE i NSA z niecierpliwością czekają spółki wypłacające nagrody i premie, czytelnicy e-booków, artyści, podatnicy likwidujący firmy, a także ubezpieczyciele
Najwięcej kontrowersji dotyczy VAT. Wszystkimi zajmie się unijny trybunał, do którego pytania skierował Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny.
Nagrody i premie