● Jak dokonać analizy porównawczej, jeśli dane dotyczące transakcji są trudno dostępne
● Podatnik prowadzi działalność w dziedzinie, w której na rynku polskim nie ma wielu konkurentów. Na podstawie jakich danych powinien przeprowadzić analizę porównawczą?
Izabela Klimowicz