Wyższa kwota wolna od PIT, dwie kary za puste faktury oraz nieopodatkowane możliwości restrukturyzacji spółek komandytowo-akcyjnych. To najistotniejsze rozstrzygnięcia z minionych 12 miesięcy, kończące wieloletnie spory
Najdonioślejszy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej od podatku (sygn. akt K 21/14). Trybunał uznał, że obowiązująca dziś kwota 3089 zł została ustalona w oderwaniu od kryterium ubóstwa i nakazał jej określenie w wysokości zapewniającej minimum egzystencji. Parlament ma czas na przyjęcie nowych przepisów do 30 listopada 2016 r.
W Sejmie jest już projekt prezydenta zakładający zwiększenie kwoty wolnej do 8 tys. zł, ale prace nad nim nie ruszyły. Rozważane są natomiast inne rozwiązania, m.in. zakładające degresywną kwotę wolną, która byłaby uzależniona od wysokości dochodów.