Ministerstwo Finansów poprawiło projekt nowelizacji zakładający wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Tak jak pierwotnie założono, klauzula nie będzie dotyczyć podatku od towarów i usług. Ministerstwo zaproponowało jednak wczoraj dodanie do ustawy o VAT przepisu, który mówiłby o nadużyciu prawa. Chodzi o wszelkie czynności dokonane w ramach transakcji, która mimo spełnienia warunków formalnych miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści finansowych sprzecznych z celem przepisów podatkowych. W takiej sytuacji dokonane czynności byłyby opodatkowane tak samo jak wówczas gdy do nadużycia nie dochodzi.
Reklama
Ministerstwo zrezygnowało z wprowadzenia w VAT klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z tego powodu, że – jak tłumaczy – już obecnie jest ona stosowana bezpośrednio przez organy podatkowe i sądy na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Jej wprowadzenie w tym zakresie mijałoby się więc z celem, bo i tak trzeba byłoby ją interpretować i stosować w zgodzie z aktualnym orzecznictwem TSUE.

Reklama
Resort przypomina, że ogólna zasada zakazu nadużycia prawa wspólnotowego w zakresie VAT wynika m.in. z wyroków TSUE w sprawach: C-255/02 Halifax, C-167/07 Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA, C-504/10 Tanoarch s.r.o., C -326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, C-653/11 Paul Newey (Ocean Finance).
TSUE wskazywał w tych wyrokach również na sposób postępowania w przypadku, gdy doszło już do nadużycia prawa. Stwierdził, że w takiej sytuacji przeprowadzone transakcje powinny zostać przedefiniowane w taki sposób, aby „odtworzyć sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji stanowiących nadużycie”.
Ministerstwo Finansów podtrzymuje natomiast zamiar wprowadzenia klauzuli do ordynacji podatkowej w zakresie pozostałych podatków (np. PIT, CIT, PCC, akcyza), jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. Zastosowanie klauzuli będzie powodowało, że podatnik zostanie pozbawiony korzyści fiskalnych, na jakie liczył, dokonując danej czynności.
Klauzula nie będzie miała zastosowania do podmiotów, które uzyskają opinię zabezpieczającą. Opłata za wydanie takiej opinii ma wynosić 20 tys. zł (a nie jak za wydanie interpretacji indywidualnej – zaledwie 40 zł).
Nowelizacja ma wejść w życie już w I kwartale 2016 r. Z projektu wynika, że klauzula zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.