Podatnik, który wniesie udziały do podmiotu w Luksemburgu, ma wprawdzie z tego tytułu przychód, ale może skorzystać ze zwolnienia od podatku – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Nie zgodził się w ten sposób z zamieszkałym na stałe w naszym kraju obywatelem Izraela, który uważał, że w takiej sytuacji w ogóle nie powstaje przychód.
Reklama
Podatnik miał udziały w polskiej spółce kapitałowej i chciał je wnieść do luksemburskiej spółki osobowej Société en Commandite Spéciale (SCSP). W zamian miał otrzymać udziały w niej, które uprawniałyby go do udziału w zyskach. Innymi słowy, zostałby jej wspólnikiem.

Reklama
Podatnik sądził, że nie będzie się to wiązać z powstaniem żadnego przychodu. Uważał bowiem, że nie ma tu zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych za aport. Spółką bowiem – zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 28 ustawy o PIT – jest spółka kapitałowa, komandytowo-akcyjna i zagraniczna spółka osobowa, o ile na gruncie zagranicznego prawa jest traktowana jak osoba prawna i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Tymczasem – jak podkreślił podatnik – zgodnie z luksemburskim prawem SCSP nie spełnia tego ostatniego warunku.
W ogóle więc nie ma do niej zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. A skoro nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, to nie ma też mowy o podatku. Również na gruncie polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – twierdził.
Dyrektor warszawskiej izby uznał inaczej. Stwierdził, że wniesienie aportem do SCSP udziałów w polskiej spółce kapitałowej jest ich odpłatnym zbyciem, które jest jedynie objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z PIT wszystkie przychody z wniesienia aportu do spółek osobowych, także zagranicznych – wyjaśnił.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2015 r., nr IPPB1/4511-1153/15-4/MT.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach