To już drugi taki wyrok. Podobnie sąd kasacyjny orzekł 13 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 2039/13).
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się działalnością deweloperską, która nabyła przedsiębiorstwo, a wraz z nim jego zobowiązania. Chodziło o kredyt i pożyczki na nabycie gruntu pod działalność deweloperską. Część odsetek od kredytu została naliczona jeszcze przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa, ale spłacić musiała je już spółka przejmująca. Spór dotyczył tego, czy może ona zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.