Do limitu 150 tys. zł obrotu, po przekroczeniu którego należy się zarejestrować dla celów VAT, wchodzi także pośrednictwo w dostawach wody bądź odbiorze śmieci – wynika z interpretacji dyrektora warszawskiej izby.
Chodziło o wspólnotę, która miała w swoich zasobach zarówno mieszkania, jak i lokale użytkowe. Ich właściciele płacili zaliczki na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy oraz na zakup mediów, takich jak woda, gaz, energia elektryczna.
Reklama
Wartość odsprzedaży mediów dla właścicieli lokali mieszkalnych wyniosła ponad 300 tys. zł.

Reklama
Mimo tego wspólnota sądziła, że może korzystać ze zwolnienia dla małych podatników zapisanego w art. 113 ustawy o VAT.
Wprawdzie do limitu 150 tys. zł netto wlicza się wydatki związane z nieruchomościami, ale wspólnota była zdania, że nie dotyczy to pośrednictwa w zakupie mediów. Tłumaczyła, że te wydatki mediów ponoszą właściciele lokali, a ona sama tylko pośredniczy w ich dostarczaniu.
Dyrektor warszawskiej izby skarbowej stwierdził, że zaliczki na zakup mediów, które właściciele lokali mieszkalnych wpłacają na konto wspólnoty, są wpłatami związanymi z nieruchomością. A skoro specyfiką działalności wspólnoty jest zarządzanie nieruchomością wspólną, to dostawa mediów do poszczególnych lokali jest z tym bezspornie powiązana. Są to więc transakcje, które są wliczane do limitu 150 tys. zł.
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., nr IPPP2/4512-998/15-2/MAO.