Spółka, która wypłaca pełnomocnikowi dodatkowe wynagrodzenie za efekt, może odliczyć VAT – przyznał dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej. Wcześniej NSA orzekł, że taki wydatek jest również kosztem uzyskania przychodów.
Dyrektor IS w Łodzi zmienił swoje stanowisko w sprawie odliczania VAT na skutek wyroku łódzkiego WSA z 15 września 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 829/15). To już drugi wyrok korzystny dla tej samej spółki – wcześniej NSA pozwolił jej zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym (wyrok z 28 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 865/13). Sąd orzekł wówczas, że mimo iż wydatek ten nie generuje przychodu, to zabezpiecza jego źródło.
Sprawa dotyczyła spółki, w której w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w PIT. Firma dopłaciła wprawdzie podatek wraz z odsetkami, ale weszła w spór z fiskusem. W związku z tym zatrudniła radcę prawnego. Umówili się, że dostanie on wynagrodzenie podstawowe (niezależnie od efektu swojej pracy) oraz dodatkowe – za sukces. To drugie miało być obliczone procentowo od kwoty należności zwróconej przez urząd skarbowy.
Firma nie miała problemu z odliczeniem podatku naliczonego od wynagrodzenia podstawowego – fiskus nie kwestionował jej odliczenia w tym zakresie. Spór dotyczył wyłącznie premii za sukces, którą spółka zapłaciła pełnomocnikowi, gdy organ podatkowy umorzył postępowanie w sprawie i zwrócił jej podatek wraz z oprocentowaniem. Firma uważała, że także ten rodzaj wynagrodzenia ma związek z prowadzoną przez nią działalnością opodatkowaną.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że nie ma związku między premią dla pełnomocnika a obrotem spółki i dlatego nie zgodził się na odliczenie podatku naliczonego.
Firma wygrała jednak przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Sąd stwierdził, że wydatki na obsługę prawną są związane z działalnością podatnika i nie ma znaczenia, czy jest to wynagrodzenie podstawowe czy dodatkowe za sukces. Dodał, że współcześnie firmy nie są w stanie funkcjonować bez ponoszenia tego typu wydatków.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 3 grudnia 2015 r., nr IPTPP1/443-151/12-5/15/S/MW.