Podatnik otrzymał odszkodowanie za zniszczone mieszkanie w wyniku awarii przewodu ciepłowniczego. Na kwotę tę składało się odszkodowanie stanowiące równowartość utraconego mieszkania i ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie tej kwoty. Podatnik twierdził, że nie ma przepisu, który nakazywałby dzielić odszkodowanie na część opodatkowaną (odsetki) i nieopodatkowaną. A odsetki nie są utraconymi korzyściami, lecz powetowaniem dodatkowej straty, jakiej doznał w związku z tym, że szkoda nie została naprawiona niezwłocznie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że ustawa nie zwalnia z PIT ustawowych odsetek od odszkodowania. Nie można też przyjąć, że są one odszkodowaniem w ścisłym tego słowa znaczeniu i że z tego powodu miałyby być objęte zwolnieniem – stwierdził.
Powołał się przy tym m.in. na wyrok WSA w Warszawie z 25 marca 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 2626/14, nieprawomocny). Sąd stwierdził w nim, że przychód odsetkowy ma swoje źródło nie w odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu, lecz w spóźnieniu dłużnika w ich wypłacie.
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 25 listopada 2015 r., nr IPPB4/4511-1112/15-4/IM.