Nowelizacja ustawy o PIT doprecyzowała, że pracownik, który otrzyma od pracodawcy dopłatę do pobytu dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych, i będzie ona pochodziła z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie będzie musiał od niej płacić podatku. Jeśli środki zostaną wypłacone spoza funduszu, zostaną zwolnione z PIT jedynie do wysokości określonych limitów: 400 zł (jeśli dziecko pracownika będzie pod opieką opiekuna lub uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego) i 200 zł (jeśli będzie ono uczęszczało do przedszkola).