Spółka nie odliczy podatku z faktur dokumentujących koszty związane z wypłatą dywidendy – orzekł NSA.Spór dotyczył możliwości odliczenia VAT z faktur potwierdzających m.in. wydatki na wynajem sali na walne zgromadzenie akcjonariuszy, koszty notarialne sporządzenia protokołu ze zgromadzenia, ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty związane z postępowaniami sądowymi.
Spółka uważała, że mają one związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i w związku z tym może odliczyć podatek naliczony. Argumentowała, że wydatki są związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi się z tym nie zgodził. Podkreślił, że dywidenda wynika z podziału zysku spółki i jest dochodem akcjonariusza. Nie przyczynia się natomiast do osiągnięcia zysku przez spółkę, nie ma też wpływu na cenę towaru i usług oferowanych przez spółkę. Argumentację tę podzielił WSA w Łodzi. Sprawa trafiła do NSA, przed którym pełnomocnik spółki przekonywał, że koszty związane z wypłatą dywidendy są tożsame z wydatkami na emisję akcji. A te, zgodnie z uchwałą NSA z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10), mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. NSA stwierdził jednak, że wywód ten jest mało przekonywujący. I podkreślił, że wypłata dywidendy nie jest związana z działalnością gospodarczą, tylko jest jej wynikiem.