Jeśli wynajem auta wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych, to są one nielimitowanym kosztem uzyskania przychodów – wynika z wyroku NSA.
Zasadniczo usługi serwisowe, takie jak wymiana ogumienia, są kosztami eksploatacyjnymi pojazdu i powinny być rozliczane tylko do wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu przez urzędową stawkę za kilometr (art. 16 ust.1 pkt 51 ustawy o CIT). NSA potwierdził jednak, że limit ten nie obowiązuje, gdy umowa o świadczenie usług serwisowych jest warunkiem koniecznym najmu samochodu, a przedsiębiorca płaci za nią ryczałtem.
Reklama
Tak było w sprawie spółki, która wynajmowała auto na potrzeby działalności gospodarczej. Umowa najmu nakładała na nią obowiązek zawarcia drugiej umowy – o świadczenie usług serwisowych. Obejmowała ona serwis ogumienia i usługi assistance, za które spółka płaciła miesięczną, zryczałtowaną kwotę.

Reklama
Spółka uważała, że wszystkie koszty – zarówno czynsz za najem auta, jak i opłaty za usługi serwisowe zaliczy do kosztów podatkowych w całości, bez względu na limit wynikający z kilometrówki. Tłumaczyła, że są to koszty stałe, niezwiązane z eksploatacją pojazdu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że zarówno czynsz najmu, jak i ryczałt za usługi serwisowe mogą być kosztem tylko do wysokości limitu określonego w art. 16 ust.1 pkt 51 ustawy o PIT, bo są to wydatki z tytułu używania samochodu.
Inaczej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Stwierdził, że czym innym jest uzyskanie możliwości używania samochodu, a czym innym jego eksploatacja. Orzekł, że zarówno czynsz najmu, jak i koszty wynikające z umowy serwisowej, mającej charakter akcesoryjny do umowy najmu, powinny być rozliczane poza limitem.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Zwrócił uwagę na to, że wykładnia organu podatkowego stawiałaby podatników korzystających z samochodów wynajmowanych w gorszej sytuacji od tych, którzy używają aut stanowiących ich własność. Powołał się też na inne wyroki NSA (sygn. akt II FSK 2030/10, II FSK 467/11). ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2273/13.