Organy podatkowe kwestionują działania przedsiębiorców z branży kulinarnej wpływające na zmniejszenie podatku. Podważają np. sposób opodatkowania zestawów oraz rozdzielenie płatności na serwis i napój
Próby podejmowane przez podatników wynikają z tego, że napoje (np. kawa, herbata i woda mineralna) są objęte najwyższą stawką VAT. Stosują więc różne sposoby, by od tych towarów zapłacić jak najmniejszą daninę.
Przykładowo restauratorzy sprzedają takie napoje w zestawach z towarami objętymi niższą stawką VAT. Są one tańsze, niż gdyby produkty były kupowane oddzielnie, ale obniżkę ceny restauratorzy stosują tylko do napojów. Taką praktykę zakwestionował dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 30 października 2015 r. (nr IPTPP3/4512-306/15-2/OS). Przyznał, że przedsiębiorca ma wprawdzie prawo swobodnego kształtowania cen, ale – jak podkreślił – nie wtedy, gdy prowadzi to do nadużyć podatkowych. Dodał, że Trybunał Sprawiedliwości UE np. w wyroku w sprawie C-255/02 Halifax wskazał, że taka sytuacja ma miejsce, gdy przedsiębiorca otrzymuje korzyści podatkowe sprzeczne z celem dyrektywy VAT i przepisami krajowymi.