Sprzedaż zniżek na zakupy w innych sklepach jest opodatkowana – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła firmy, która nabywała od różnych sklepów i punktów usługowych kupony rabatowe, które następnie odsprzedawała indywidualnym klientom na portalu internetowym.
Uważała, że taka działalność nie jest objęta VAT ze względu na to, że nie można zakwalifikować „zniżek” do towarów, ani do usług.
Problem polegał na tym, że niektórzy kontrahenci, którzy sprzedawali jej kupony, dokumentowali to fakturami, doliczając podatek do ceny. Spółka obawiała się, że nigdy go nie odzyska. Dlatego postanowiła upewnić się, czy kontrahenci słusznie robią, dolicząc jej VAT i czy sama powinna płacić VAT od swojej działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że co prawda kupon rabatowy nie jest towarem, ale jest usługą. – Wraz z jej sprzedażą klient nabywa prawo do zniżki, sklep zyskuje klienta, a sprzedawca kuponu dostaje za to stosowne wynagrodzenie – wskazał. Na tej podstawie stwierdził, że obrót kuponami podlega VAT na każdym etapie transakcji. Wyjaśnił, że spółka powinna odprowadzać podatek, a jego koszt i tak przerzuci na swoich klientów.
Potwierdził to WSA w Warszawie. Nie wypowiedział się natomiast w sprawie stawki VAT na tego typu usługi.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 230/15.