Świadczone przez informatyków usługi pomocy technicznej są objęte 8,5-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ci, którzy wspomagają programistów, płacą ryczałt według stawki 12 proc. – wynika z najnowszych interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jedną z nich – z 21 lipca 2023 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.261. 2023.2.MO) – otrzymał podatnik, który zajmuje się:

  • testowaniem aplikacji internetowych, mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz infrastruktury teleinformatycznej,
  • identyfikacją podatności na zagrożenia w testowanym oprogramowaniu lub infrastrukturze teleinformatycznej,
  • sporządzaniem raportów z wykonanych prac.

Podatnik poinformował, że zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi takie usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Kiedy 8,5 procent…

Dyrektor KIS potwierdził, że sklasyfikowane tak usługi, które nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem. Zaliczają się bowiem do ogólnie pojętej działalności usługowej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.).

…a kiedy 12 procent

Z innej interpretacji – z 18 lipca 2023 r. (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.208.2023.2.MJ) – wynika natomiast, że jeżeli w grę wchodzi pomoc programistom, wówczas informatyk płaci 12 proc.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0.

Podatnik zwrócił uwagę na to, że w art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy użyto symbolu „ex”. Argumentował, że użycie go przy grupowaniu PKWiU oznacza węższy zakres wyrobów lub usług niż określony w danym grupowaniu. Zatem stawka 12 proc. ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w grę wchodzi PKWiU ex 62.01.1 („Usługi związane z oprogramowaniem”).

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że systemy komputerowe wchodzą w zakres pojęcia oprogramowania, zatem wszelkie usługi z nimi związane spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania 8,5-proc. stawki.

Przypomnijmy, że konieczność zastosowania w takiej sytuacji 12-proc. stawki ryczałtu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w prawomocnym wyroku z 5 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 72/23).©℗