Gdy fiskus nie będzie znał miejsca pobytu podatnika, będzie mógł w sprawie niecierpiącej zwłoki wyznaczyć mu tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Jego koszty poniesie Skarb Państwa.
Nowe rozwiązanie to skutek wchodzącej w życie od 1 stycznia 2016 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej (nowe art. 138l i 138m).
Tymczasowy pełnomocnik szczególny będzie ustanawiany zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Fiskus będzie mógł ustanowić tymczasowego pełnomocnika szczególnego wtedy, gdy np. spółka nie będzie miała organów lub gdy nie będzie można ustalić adresu jej siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania spraw firmy.