Podatnik jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za niego spółka. Czy w tej sytuacji może odliczać te składki (w ramach limitu 7,75 proc.) w ramach zeznania rocznego?
Ekspert radzi
Reklama
Odliczanie w zeznaniu rocznym składek na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach limitu 7,75 proc.) od podatku jest możliwe na podstawie art. 27b ustawy o PIT. Odliczeniu podlegają m.in. kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Reklama
1) opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zob. art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Mając to na uwadze, należy zauważyć, że jednoosobowe spółki z o.o. nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za wspólników tych spółek. Składki takie finansują w całości z własnych środków bezpośrednio sami ubezpieczeni, tj. wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. (art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o ZUS). Powoduje to, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone za wspólników przez jednoosobowe spółki z o.o. nie mogą być przez tych wspólników odliczane od dochodu (w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne) oraz podatku (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne). Takie stanowisko prezentują też organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 marca 2009 r. (nr ILPB2/415-8/09-2/JK).
Zatem w przedstawionej sytuacji podatnik nie ma prawa do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spowodowane jest to tym, że nie są to składki opłacone bezpośrednio przez niego ani składki pobrane przez płatnika tych składek.
Podstawa prawna
U stawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).