Jeżeli w umowie o pracę handlowca nie ma jasno określonego miejsca pracy, to udział w CIT powinien przypadać tej jednostce samorządu terytorialnego, na terenie której położony jest zakład (oddział) – wyjaśnił wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską.

Przypomnijmy, że łączny udział jednostek samorządu terytorialnego w CIT wynosi 22,86 proc., w tym udział gmin 6,71 proc., powiatów 1,4 proc., a województw 14,75 proc. CIT-8ST to informacja o zakładach (oddziałach) podatnika służących ustaleniu dochodów należnych samorządom z udziału we wpływach z tego podatku.

W formularzu tym, jak wyjaśnił wiceminister, należy wykazać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przypisane do odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zależności od miejsca wykonywania prac, na 31 grudnia roku poprzedniego. Dotyczy to także sytuacji, gdy w umowie o pracę wskazano kilka miejsc świadczenia pracy położonych na terenie różnych JST.

Jeżeli dana osoba pracuje na terenie całego województwa, bo jest np. przedstawicielem handlowym, to również w tym przypadku decydujące jest miejsce pracy określone w umowie o pracę – wyjaśnił wiceminister. Dodał, że jeżeli nie jest ono jednoznacznie określone, to udział w CIT powinien przypadać tej jednostce, na terenie której jest położony zakład (oddział).

W pierwszej kolejności należy więc ustalić, czy istnieją wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) podatnika CIT. Następnie w CIT-8ST należy wskazać NIP zakładu (oddziału), określić gminę, na obszarze której on się znajduje (wskazując kod gminy), a następnie ustalić liczbę pracujących w zakładzie (oddziale) pracowników – wyjaśnił Artur Soboń.

Przypomniał, że każdy podatnik CIT posiadający zakłady (oddziały) ma obowiązek składać CIT-8ST, ustawa o CIT nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyłączeń. Tym samym odniósł się do pytania, czy podatnicy CIT będący wspólnikami spółek transparentnych podatkowo również muszą wykazywać w deklaracji CIT-8ST pracowników zatrudnianych przez te spółki. ©℗