Banki, które zasilają bankomaty w gotówkę, a zarazem wykonują czynności poboczne, umożliwiające klientom m.in. bezpieczne i kontrolowane wypłaty z bankomatu, świadczą usługę kompleksową, zwolnioną w całości z VAT – orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła banku, który zawarł umowę z właścicielem sieci bankomatów Euronet i na jej podstawie zasilał bankomaty w gotówkę. Wykonywał też wszystkie czynności poboczne związane z obsługą transakcji dokonywanych przez klientów, którzy z tych bankomatów korzystali. Czynności te polegały m.in. na rozliczaniu udostępnionej gotówki na rachunkach bankowych osób korzystających z bankomatu, zmianie statusu zlecenia w systemie informatycznym. Ich celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli wypłat z bankomatów oraz prawidłowe księgowanie wypłat na rachunkach bankowych. Za każdą usługę wykonaną na rzecz właściciela sieci bankomatów bank miał otrzymywać odrębne wynagrodzenie.
Bank uważał, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwolniona z podatku jest nie tylko podstawowa usługa (udostępnianie gotówki), lecz także pozostałe czynności, bo są one nierozerwalnie z nią związane. Żaden klient bankomatu nie chciałby wypłacić z niego gotówki, gdyby się miało okazać, że wypłata nie zostanie zarejestrowana na jego osobistym koncie. Dlatego udostępnienie gotówki nie istnieje bez usług pobocznych i odwrotnie – przekonywał.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że świadczenia te można w naturalny sposób rozdzielić (interpretacja nr IPPP3/443-547/14-2/ISZ). Jego uwagę przykuło to, że w umowie między bankiem a właścicielem bankomatów założono odrębne fakturowanie i odrębne wynagrodzenie dla banku za każdą z usług. Dodał, że czynności polegające np. na zasileniu bankomatu mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w innych dziedzinach życia, np. do dostawy walut do kantorów. Dlatego każdą z usług realizowanych przez bank należy rozpatrywać odrębnie, bo są to samoistne świadczenia i to różnie opodatkowane.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Uznał, że oferowane przez bank usługi pomocnicze należy zaliczyć wraz z usługą główną do usług kompleksowych. Sąd podkreślił, że w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-242/08, C-41/04) rozdzielenie tych usług miałoby sztuczny charakter i powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, a w szczególności nie spełniałoby celu, jakiemu ma służyć bankomat. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 4046/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia