Sprawa dotyczyła banku, który zawarł umowę z właścicielem sieci bankomatów Euronet i na jej podstawie zasilał bankomaty w gotówkę. Wykonywał też wszystkie czynności poboczne związane z obsługą transakcji dokonywanych przez klientów, którzy z tych bankomatów korzystali. Czynności te polegały m.in. na rozliczaniu udostępnionej gotówki na rachunkach bankowych osób korzystających z bankomatu, zmianie statusu zlecenia w systemie informatycznym. Ich celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli wypłat z bankomatów oraz prawidłowe księgowanie wypłat na rachunkach bankowych. Za każdą usługę wykonaną na rzecz właściciela sieci bankomatów bank miał otrzymywać odrębne wynagrodzenie.
Reklama
Bank uważał, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwolniona z podatku jest nie tylko podstawowa usługa (udostępnianie gotówki), lecz także pozostałe czynności, bo są one nierozerwalnie z nią związane. Żaden klient bankomatu nie chciałby wypłacić z niego gotówki, gdyby się miało okazać, że wypłata nie zostanie zarejestrowana na jego osobistym koncie. Dlatego udostępnienie gotówki nie istnieje bez usług pobocznych i odwrotnie – przekonywał.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że świadczenia te można w naturalny sposób rozdzielić (interpretacja nr IPPP3/443-547/14-2/ISZ). Jego uwagę przykuło to, że w umowie między bankiem a właścicielem bankomatów założono odrębne fakturowanie i odrębne wynagrodzenie dla banku za każdą z usług. Dodał, że czynności polegające np. na zasileniu bankomatu mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w innych dziedzinach życia, np. do dostawy walut do kantorów. Dlatego każdą z usług realizowanych przez bank należy rozpatrywać odrębnie, bo są to samoistne świadczenia i to różnie opodatkowane.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Uznał, że oferowane przez bank usługi pomocnicze należy zaliczyć wraz z usługą główną do usług kompleksowych. Sąd podkreślił, że w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-242/08, C-41/04) rozdzielenie tych usług miałoby sztuczny charakter i powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, a w szczególności nie spełniałoby celu, jakiemu ma służyć bankomat. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 4046/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia