Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy także komendy policji zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Nie ma znaczenia, czy kupuje ona towary dla celów statutowych, czy innych – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.

Komenda zamierzała kupować towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Łączna wartość zakupów w ciągu roku miała przekroczyć 20 tys. zł i byłaby jednolitą gospodarczo transakcją. Komenda uważała, że nie będzie musiała rozliczać daniny jako nabywca, bo jednym z warunków jest status czynnego podatnika, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Wprawdzie komenda spełnia ten warunek, ale wyłącznie z powodu wykonywania niektórych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży zużytego majątku). A towary objęte odwrotnym obciążeniem zamierzała kupować dla celów statutowych, nie jako podatnik VAT – tłumaczyła.
Dyrektor łódzkiej izby wyjaśnił, że nie ma znaczenia cel nabycia towarów. Jeśli komenda jest zarejestrowana jako czynny podatnik i spełnione są inne warunki, to powinna rozliczać VAT jako nabywca.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 30 października 2015 r., nr IPTPP1/4512-403/15-5/ŻR