Ministerstwo Finansów chce, aby zarejestrowani przedsiębiorcy, którzy kupią olej smarowy w innym kraju UE, płacili od niego podatek. Taki zapis znalazł się w projekcie konsultowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego zwolnień z akcyzy.Dziś przedsiębiorcy mający specjalny status zarejestrowanego odbiorcy, którzy kupią olej smarowy w innym kraju UE, mają prawo do zwolnienia, zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).
Status zarejestrowanego odbiorcy przysługuje podmiotom, którym wydano zezwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (dzięki niej przy transakcji nie powstaje w ogóle zobowiązanie podatkowe).
MF chce wykreślić zwolnienie, bo – jak uzasadnia – przepisy w tym zakresie i tak nie mogą być w praktyce stosowane. Tłumaczy, że wspólnotowy system obrotu olejami smarowymi nie dopuszcza przemieszczenia ich między różnymi krajami UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Zdaniem Krzysztofa Wińskiego, starszego konsultanta w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, takie stanowisko jest niezgodne m.in. z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2015 r. (sygn. I FSK 857/15). Sąd potwierdził w nim prawo podatników do zwolnienia przy zakupie olejów smarowych z innego kraju UE – przypomina ekspert.
Zlikwidowane ma zostać także zwolnienie dla olejów napędowych wykorzystywanych dla celów elektroizolacyjno-transformatorowych oraz procesowo-technologicznych. W projekcie uzasadniono to tym, że takie zwolnienie skutkuje wieloma wykrytymi nieprawidłowościami i w konsekwencji powoduje uszczuplenia we wpływach podatkowych od oleju napędowego.