Opłacenie zaległych składek to przychód z innych źródeł – wyjaśnił minister finansów w interpretacji zmieniającej.
Chodziło o przedsiębiorcę, któremu kontrola ZUS zakwestionowała rozliczenie kuponów podarunkowych sfinansowanych w 2011 i 2012 r. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W wyniku przegranego sporu sądowego musiał on zapłacić, z własnych pieniędzy, zaległe składki ZUS. W tym czasie nie prowadził już jednak działalności gospodarczej, były to więc składki za byłych pracowników.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że przychodem dla byłych pracowników są tylko składki, a nie odsetki. Te bowiem są karą nałożoną na płatnika składek za nieterminową wpłatę składek (zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).