Osoby fizyczne zapłaciły w ubiegłym roku fiskusowi 74,4 mld zł podatku, prawne zaledwie 30,5 mld zł. Tak wynika z porównania danych Ministerstwa Finansów.
Mówiąc o osobach fizycznych, mamy na myśli zarówno podatników, którzy rozliczali się według skali (prawie 25 mln), jak i w uproszczony sposób, a więc według liniowej stawki 19 proc. (473 tys.), ryczałtem ewidencjonowanym (ok. 961 tys.) oraz kartą podatkową (131 tys.).
Zdecydowana większość PIT, bo aż 55,6 mld zł, pochodziła od osób rozliczających się na zasadach ogólnych.
Dla porównania roczny CIT za 2014 r. złożyło prawie 434,4 tys. podatników, ale daninę zapłaciło tylko niespełna 165 tys. z nich. Pozostali wykazali stratę lub dochody wolne od podatku.
Straty i strefy
Największa kwota odliczeń od dochodu to straty z lat ubiegłych. W zeznaniach za 2014 r. potrąciło je 38 tys. osób prawnych na kwotę 15,6 mld zł. Dla porównania podatnicy PIT rozliczający się według skali odjęli z tego tytułu 863 mln zł, a płacący podatek według liniowej stawki 19 proc. – 1,1 mld zł.
Dzięki funkcjonowaniu w specjalnych strefach ekonomicznych dochody zwolnione od podatku uzyskało w ub.r. 182 podatników PIT i 87 podatników CIT. Tu również wielkość kwot była nieporównywalna – ponad 3,1 mld zł u osób prawnych i tylko 135 mln zł u osób fizycznych.
Od dochodu
Zasadniczo osoby fizyczne mogą korzystać ze znacznie szerszego katalogu ulg i odliczeń (składki ZUS, ulgi: na krew, na dzieci, rehabilitacyjna). Część odliczeń się jednak pokrywa, np. z tytułu darowizn. W 2014 r. darowizny na cele kultu religijnego odjęło od dochodu ponad 126 tys. podatników PIT i 995 podatników CIT. Pierwsi odliczyli ponad 139 mln zł, drudzy 24,4 mln zł.
Dużo więcej osób i firm skorzystało z możliwości potrącenia darowizn dla organizacji pożytku publicznego. Chociaż przeważali wśród nich podatnicy PIT (114 tys. osób), to jednak osoby prawne (4,9 tys. podatników) odliczyły dwa i pół raza wyższą kwotę (268 mln zł, podczas gdy osoby fizyczne odjęły 100,4 mln zł).
Niewiele podmiotów skorzystało z ulgi na nabycie nowych technologii: 80 podatników CIT i 37 podatników PIT. Osoby prawne odjęły z tego tytułu 284 mln zł, natomiast osoby fizyczne zaledwie 754 tys. zł.
Od podatku
Inaczej rzecz się ma z potrąceniami od samego podatku. Wynika to z faktu, że w CIT ich zakres jest nieznaczny. Preferencje są związane np. z możliwością odliczenia podatku od dywidend, zapłaconego w innym kraju. W rozliczeniu za 2014 r. skorzystało z tego 365 podatników CIT, płacąc dzięki temu fiskusowi o 85 mln zł mniej.
Podatnicy PIT korzystają z szerszego katalogu odliczeń od podatku – w sumie w rozliczeniu za ubiegły rok odjęli 54,4 mld zł. Głównie były to składki na ubezpieczenie zdrowotne (48,6 mld zł). Pozostałe odliczenia, na kwotę 5,8 mld, to przede wszystkim ulga na dzieci (5,6 mld zł), z której skorzystało ponad 4 mln podatników.