statystyki

Uproszczenia opłacają się spółkom z o.o. badanym po raz pierwszy za 2015 rok

autor: Katarzyna Trzpioła09.11.2015, 11:27; Aktualizacja: 09.11.2015, 11:50

Mogą bowiem zastosować nowelizację i nie ustalać aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku, o ile mieszczą się w dwóch limitach. Wtedy przy sporządzaniu sprawozdania ominie je skomplikowana analiza podatkowa.

Natomiast gdy zarząd stwierdzi, że za ten rok spółka nie będzie jeszcze dobrowolnie stosować nowelizacji z 23 lipca, to wbrew pozorom pracowników czeka mnóstwo pracy, ponieważ utarty sposób postępowania przy sporządzaniu sprawozdania nie będzie już tak korzystny jak do tej pory. Samo poddanie sprawozdania finansowego po raz pierwszy badaniu przez biegłego rewidenta wymusi bowiem rezygnację z dotychczasowych uproszczeń przewidzianych dla jednostek niebadanych (zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą jeszcze przy sporządzaniu sprawozdań za 2015 r.). A to oznacza, że spółka zostanie zmuszona do wprowadzenia po raz pierwszy pewnych trudnych zagadnień w sprawozdaniu.

Pracochłonna opcja

Problem dotyczyć będzie właśnie spółek z o.o., które jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą miały obowiązek ustalenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie będą już przecież mogły skorzystać z uproszczenia ze względu na konieczność badania. Wtedy czeka je dość pracochłonne określenie wartości podatkowej i księgowej dla aktywów i pasywów oraz zidentyfikowanie różnic przejściowych.

Te różnice przejściowe w przypadku spółek z o.o. najczęściej dotyczą:

  • naliczonych odsetek od należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz kredytów i pożyczek,
  • wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych – przy założeniu, że jednostka nie stosuje w podatku dochodowym metody rachunkowej (najczęściej nie),
  • odpisów aktualizacyjnych od należności, zapasów i innych aktywów,
  • rozbieżności między podatkowym a rzeczywistym czasem użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikających w szczególności z odpisów jednorazowych oraz ulg amortyzacyjnych i rozliczania jednorazowego albo w ciągu roku kosztów prac rozwojowych,
  • ujmowania skutków wyceny instrumentów finansowych w rachunkowości, podczas gdy na potrzeby podatku dochodowego nie są one w ogóle rozpoznawane,
  • korekt kosztów w podatku dochodowym wynikających z braku terminowego uregulowania zobowiązań handlowych (zastosowanie art. 15b ustawy o CIT – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),
  • rozbieżności w ujmowaniu w księgach i na potrzeby rozliczeń podatkowych leasingu,
  • tworzenia rezerw na koszty.

WAŻNE

Ustawa z 23 lipca 2015 r. wskazuje, że nowe regulacje należy zastosować do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednak zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy można je zastosować wcześniej – już do sprawozdań przygotowanych na dzień bilansowy przypadający po 23 września 2015 r.


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane