Doradcy podatkowi zacierają ręce. Minister nie będzie wydawał interpretacji indywidualnych w sprawie podatku od towarów i usług. Podatnicy będą zdani tylko na ekspertów.
Z przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu wynika, że w sprawie VAT minister finansów będzie wydawał jedynie interpretacje ogólne. We własnej sprawie podatnik będzie mógł pytać tylko o klasyfikację towaru lub usługi.
Stracą moc wszystkie dotychczasowe interpretacje indywidualne wydane w zakresie VAT. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od 2010 r. do 30 września 2015 r. dyrektorzy Izb Skarbowych wydali ich 21 559.