Pracownik, który w trakcie choroby może korzystać z firmowego telefonu wyłącznie do celów biznesowych, nie ma z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która powierza pracownikom telefony, także podczas choroby. Pokrywa przy tym wszystkie koszty ich eksploatacji. Chce w ten sposób utrzymać kontakt z zatrudnionym, np. dowiedzieć się, kiedy wróci on ze zwolnienia lekarskiego. Ze służbowej komórki nie można korzystać w trakcie urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.
Spółka chciała się upewnić, czy przekazując choremu pracownikowi telefon, nie musi odprowadzać z tego tytułu zaliczek na PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach to potwierdził. Odwołał się przy tym do wytycznych Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Wynika z nich, że opodatkowane są tylko te świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie.
Umożliwienie pracownikowi korzystania z firmowego telefonu tylko do celów biznesowych leży w interesie pracodawcy, a nie podwładnego. Nie powstaje więc przychód – stwierdził organ. Dodał, że inaczej byłoby, gdyby zatrudniony używał telefonu w celach prywatnych, a pracodawca by za to płacił.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 20 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-339/15/AD.