Forum Darczyńców i Fundacja dla Polski chcą przekonać polskiego ustawodawcę do wdrożenia rozwiązań podatkowych z innych krajów, które sprzyjałyby filantropii.
– Porównamy i zaproponujemy takie rozwiązania fiskalne, które zachęcą Polaków do pomocy potrzebującym – zadeklarowała Agnieszka Sawczuk, prezes zarządu Fundacji dla Polski na konferencji „Korzyści podatkowe motorem filantropii? Jak systemy podatkowe w Belgii, Francji i Niemczech zachęcają osoby do inwestowania kapitału w działania społeczne”.
W Belgii osoba fizyczna, która przekaże darowiznę wyższą niż 40 euro, może odliczyć od podatku 45 proc. jej wartości. Maksymalne odliczenie to 10 proc. przychodu, ale nie więcej niż 376 350 euro. Limity dla firmy to 5 proc. przychodu, lecz nie więcej niż 500 tys. euro. Darczyńcy mają też wiele preferencji w zakresie podatku od spadków i darowizn, z tym że ich zakres różni się w zależności od regionu Belgii. – Belgowie chętnie pomagają potrzebującym, ale aż 60 proc. z nich przyznało, że przekazywaliby jeszcze więcej, gdyby mieli odpowiednie zachęty podatkowe – powiedział Ludwig Forrest z belgijskiej fundacji Króla Baldwina.
We Francji – jak poinformowała Dominique Lemaistre z Fondation de France – darczyńcy mogą m.in. odliczyć 66 proc. wartości przekazanych pieniędzy od swojego PIT (do 20 proc. podstawy opodatkowania). Mogą również odjąć 75 proc. darowizny od podatku majątkowego (maksymalnie pół miliona euro).
Christian Schreier, dyrektor w Fundacji Maecenata, wyjaśnił, że zakres podatkowych preferencji dla filantropii został poszerzony w Niemczech wraz z reformą w 2007 r. Darowizny na cele społecznie użyteczne można odliczyć do 20 proc. podstawy opodatkowania w PIT i do 0,4 ogólnej sumy przychodów w CIT.
Zdaniem Marka Jarockiego, dyrektora z firmy doradczej EY, warto rozważyć w Polsce podwyższenie dzisiejszych limitów odliczeń darowizny od dochodu (6 proc. w PIT i 10 proc. w CIT). Należy też przyznać preferencję w podatku od spadków i darowizn osobom przekazującym majątek fundacjom powierniczym i trustom.
Hanna Surmatz z Europejskiego Centrum Fundacji AISBL z Brukseli zwróciła uwagę na to, że dopiero od kilku lat dzięki orzecznictwu TSUE fiskus nie odmawia preferencji, gdy darowizna została przekazywana potrzebującym z innego kraju UE. Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zwrócił uwagę, że przeszkód nie ma tylko formalnie. W praktyce przed przekazaniem pieniędzy zagranicznej organizacji zniechęca m.in. wymóg uzyskania od niej oświadczenia, że działa ona na zasadach podobnych do polskich organizacji pożytku publicznego (art. 26 ust. 6e ustawy o PIT).
Konferencja odbyła się 15 października br. pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej.