Parlament zdążył z zakończeniem prac nad ustawą o wykonywaniu umowy między rządem Polski a rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Na tej podstawie nasz kraj i USA wymienią się informacjami o dywidendach, odsetkach od papierów wartościowych i o innych transferach.
Wprawdzie Polska wdrożyła już ustawę ratyfikującą umowę z USA (weszła ona w życie 2 czerwca 2015 r.), ale dopiero przyjęta teraz przez parlament ustawa da podstawę prawną do nałożenia na instytucje finansowe obowiązków informacyjnych.
Nowe przepisy dadzą też instytucjom upoważnienie do identyfikacji rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych oraz przekazania do administracji podatkowej informacji.
Etap legislacyjny
Ustawa z 25 września 2015 r. – czeka na podpis prezydenta