Wydatki na pomoc prawną w procesie o zniesławienie mają związek z działalnością opodatkowaną spółki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadniając wyrok, sędzia Nina Półtorak podkreśliła, że orzeczenie nie mogło być inne, bo zarówno w świetle prawa polskiego, jak i europejskiego, wydatki na ochronę dobrego imienia w postępowaniu sądowym wpisują się w działalność przedsiębiorstwa.
Sprawa dotyczyła spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., która stoi na czele holdingu i prowadzi działalność zarówno opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną. W związku z tym odlicza podatek naliczony według proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W ramach działalności opodatkowanej spółka zajmuje się m.in. pośrednictwem finansowym, zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
W 2011 r. sprzedała swoje udziały w jednej ze spółek innej firmie, która rozpoczęła nagonkę na PKP w mediach. Kontrahent – ustami prezesa – twierdził, że został oszukany w procesie prywatyzacji. Koleje postanowiły bronić swojego dobrego imienia. Sprawa trafiła do sądu, a PKP S.A. poniosły liczne wydatki na pomoc prawną. Ostatecznie spór skończył się podpisaniem ugody pozasądowej.
Spółka uważała, że ma prawo odliczyć VAT naliczony z faktur wystawionych przez kancelarię prawniczą. Tłumaczyła, że wydatki na pomoc prawną powstały w związku z działalnością opodatkowaną i mają charakter cenotwórczy. Powoływała się na wydaną w jej sprawie interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który pozwolił już jej zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych w CIT.
W tej sprawie jednak dyrektor warszawskiej izby miał odmienne zdanie. Stwierdził, że pomoc prawna w sporze o ochronę dobrego imienia w ogóle nie ma związku z działalnością opodatkowaną spółki, i odmówił jej prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Spółka wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Uznał on, że poniesione przez nią wydatki mają pośredni związek z działalnością opodatkowaną. Stwierdził, że spółka zajmująca się pośrednictwem finansowym i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi musi dbać o swoje dobre imię. W przeciwnym razie straci rynkową pozycję, a to spowoduje obniżenie wartości obrotu z działalności opodatkowanej.
Do takich samych wniosków doszedł NSA. Sędzia Nina Półtorak podkreśliła, że wydatki na pomoc prawną w sporze o ochronę dóbr osobistych mają istotne znaczenie z punktu widzenia działalności i dają spółce prawo do odliczenia VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 października 2015 r., sygn. akt I FSK 1022/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia